7 dạng toán tích phân thường gặp


Tài liệu gồm 96 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Hoàng Tuyên và thầy giáo Lê Minh Tâm, tuyển chọn 266 bài tập tích phân thường gặp trong chương trình Giải tích 12 chương 3.

Các bài tập tích phân được phân chia thành 7 dạng toán:
Dạng toán 1. Tìm tích phân dựa vào tính chất của tích phân.
+ Dạng 1.1. Áp dụng tính chất để giải.
+ Dạng 1.2. Áp dụng bảng công thức cơ bản.
Dạng toán 2. Tìm tích phân của hàm số hữu tỷ.
Dạng toán 3. Giải tích phân bằng phương pháp vi phân.
Dạng toán 4. Giải tích phân bằng phương pháp đổi biến số.
+ Dạng 4.1. Hàm số chứa căn thức.
+ Dạng 4.2. Hàm số chứa hàm lượng giác.
+ Dạng 4.3. Hàm số chứa hàm số mũ, logarit.
+ Dạng 4.4. Hàm số chứa hàm số đa thức, hửu tỉ.
+ Dạng 4.5. Hàm số chứa hàm số không tường minh (hàm ẩn).
Dạng toán 5. Tính tích phân bằng phương pháp từng phần.
+ Dạng 5.1. Hàm số tường minh.
+ Dạng 5.2. Hàm số không tường minh (hàm ẩn).
Dạng toán 6. Tính tích phân bằng cách kết hợp nhiều phương pháp.
Dạng toán 7. Tính tích phân của các hàm số khác.
+ Dạng 7.1. Tích phân của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Dạng 7.2. Tích phân của hàm số cho bởi nhiều công thức.
+ Dạng 7.3. Tích phân của hàm số chẵn, lẻ.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com