Bài tập phương pháp tọa độ trong không gian – Diệp Tuân


Tài liệu gồm 383 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, phân dạng toán và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm – tự luận chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, giúp học sinh rèn luyện khi học chương trình Hình học 12 chương 3 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

BÀI 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN OXYZ.
+ Dạng toán 1. Xác định tọa độ của điểm, tọa độ vectơ, tích vô hướng.
+ Dạng toán 2. Ứng dụng của tích có hướng.

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.
+ Dạng toán 1. Lập phương trình mặt phẳng khi biết một điểm và một véc tơ pháp tuyến.
+ Dạng toán 2. Lập phương trình mặt phẳng khi biết một điểm, khoảng cách, góc và chưa có véc tơ pháp tuyến.
+ Dạng toán 3. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng, khoảng cách và góc của hai mặt phẳng.
+ Dạng toán 4. Tìm hình chiếu của điểm xuống mặt phẳng, tìm điểm đối xứng.
+ Dạng toán 5. Bài toán cực trị (giá trị lớn nhất và nhỏ nhất).

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
+ Dạng toán 1. Viết phương trình đường thẳng.
+ Dạng toán 2. Hình chiếu của điểm, của đường thẳng lên đường thẳng, mặt phẳng.
+ Dạng toán 3. Viết phương tình đường phân giác trong và ngoài của tam giác, của hai đường thẳng.
+ Dạng toán 4. Một số bài toán liên quan đến góc, khoảng cách và tương giao.

BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU.
+ Dạng toán 1. Xác định tâm và bán kính mặt cầu cho trước.
+ Dạng toán 2. Viết phương trình mặt cầu thỏa mãn điều kiện cho trước.

BÀI 5. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com