Đề đánh giá chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường chuyên KHTN – Hà Nội


Chủ Nhật ngày 17 tháng 01 năm 2021, trường THPT chuyên KHTN, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán đối với học sinh khối 12 năm học 2020 – 2021 lần thứ nhất.

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường chuyên KHTN – Hà Nội được biên soạn theo hình thức đề 100% trắc nghiệm, đề gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 132.

Trích dẫn đề đánh giá chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường chuyên KHTN – Hà Nội:
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = BC = 3a, góc SAB = SCB = 90 độ và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng a√6. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;0;2), B(1;1;3), C(3;2;0) và mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 1 = 0. Biết rằng điểm M(a;b;c) thuộc mặt phẳng (P) sao cho biểu thức MA2 + 2MB2 – MC2 đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó a + b + c bằng?
+ Cho hàm số y = x3 – mx2 – m2x + 8. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số có điểm cực tiểu nằm hoàn toàn phía bên trên trục hoành?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com