Đề khảo sát chất lượng lần 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh


Ngày … tháng 01 năm 2021, trường THPT Quế Võ 1, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng (KSCL) môn Toán lớp 11 năm học 2020 – 2021 lần thứ hai.

Đề khảo sát chất lượng lần 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm, đề gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 110, 138, 210, 232, 354, 392, 476, 598, 610, 792, 874, 956.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng lần 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Hình vẽ bên là hai bánh răng của một động cơ, chúng có cùng kích thước. Khi động cơ hoạt động, hai bánh răng quay đều, cùng chiều. Biết tốc độ quay của bánh răng ở hình 2 gấp đôi tốc độ quay của bánh răng ở hình 1 và phương trình biểu thị độ cao của điểm A ở bánh răng thứ nhất là h = 2R + Rsin(pi/5.t) (trong đó R là bán kính bánh răng, t là thời gian quay tính bằng giây, h là độ cao của điểm A). Giả sử tại thời điểm bắt đầu khởi động, hai điểm A và B có độ cao bằng nhau. Tìm thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động mà hai điểm A và B có độ cao bằng nhau.
+ Trong các phép biến hình sau, có bao nhiêu phép không phải là phép dời hình?
(I) Phép vị tự tỉ số −1. (II) Phép đối xứng tâm.
(III) Phép quay. (IV) Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng.
+ Cắt hình chóp tứ giác bởi mặt phẳng vuông góc với đường cao của hình chóp thiết diện là hình gì?
A. Một hình tứ giác. B. Một ngũ giác. C. Một hình bình hành. D. Một hình tam giác.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com