Đề thi giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Đắk Lắk


Đề thi giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Đắk Lắk gồm 03 trang với 30 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 6,0 điểm, phần tự luận chiếm 4,0 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải tự luận mã đề 171, 172, 173, 174.

Trích dẫn đề thi giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Đắk Lắk:
+ Hàm số y = -x + 2 có đồ thị là đường thẳng (d). Khẳng định nào sau đây là sai?
A. (d) cắt trục tung tại B(0;2). B. Hàm số nghịch biến trên R.
C. Hàm số đồng biến trên R. D. (d) cắt trục hoành tại A(2;0).
+ Cho các tập hợp A, B, C được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình bên. Phần tô đậm trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?
+ Cho tam giác ABC đều có độ dài cạnh bằng 4a. Gọi d là đường thẳng qua A và song song BC, điểm M di động trên d. Tìm giá trị nhỏ nhất của |MA + 2MB – MC|.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com