Tài liệu học tập HK2 Toán 12 – Huỳnh Phú Sĩ


Tài liệu gồm 61 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Huỳnh Phú Sĩ (giáo viên Toán trường THCS & THPT Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long), tổng hợp lý thuyết cần nắm và tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán 12 giai đoạn học kỳ 2 (HK2).

PHẦN I. GIẢI TÍCH.
Chương 3. Nguyên hàm – tích phân và ứng dụng.
§1. Nguyên hàm.
1. Nguyên hàm và tính chất.
2. Phương pháp tìm nguyên hàm.
3. Thực hành.
§2. Tích phân.
1. Khái niệm tích phân.
2. Tính chất của tích phân.
3. Phương pháp tính tích phân.
4. Thực hành.
§3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
1. Hình phẳng giới hạn bởi một đường cong và trục hoành.
2. Hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong.
3. Tính thể tích.
4. Thể tích khối tròn xoay.
5. Thực hành.
Chương 4. Số phức.
§1. Số phức.
1. Định nghĩa số phức.
2. Số phức bằng nhau.
3. Biểu diễn hình học và môđun của số phức.
4. Thực hành.
§2. Cộng, trừ và nhân số phức.
1. Phép cộng và phép trừ.
2. Phép nhân.
3. Thực hành.
§3. Phép chia số phức.
1. Tổng và tích của hai số phức liên hợp.
2. Phép chia hai số phức.
3. Thực hành.
§4. Phương trình bậc hai với hệ số thực.
1. Căn bậc hai của số thực âm.
2. Phương trình bậc hai với hệ số thực.
3. Thực hành.

PHẦN II. HÌNH HỌC.
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong không gian.
§1. Hệ tọa độ trong không gian.
1. Tọa độ của điểm và của vectơ.
2. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ.
3. Tích vô hướng.
4. Phương trình mặt cầu.
5. Thực hành.
§2. Phương trình mặt phẳng.
1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.
2. Phương trình tổng quát của mặt phẳng.
3. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc.
4. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
5. Thực hành.
§3. Phương trình đường thẳng.
1. Phương trình tham số của đường thẳng.
2. Hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau.
3. Thực hành.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com