Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz – Nguyễn Trọng


Tài liệu gồm 57 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Trọng, tóm tắt lý thuyết, phân dạng toán, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Hình học 12 chương 3 và ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán.

Bài 1. Hệ trục tọa độ Oxyz.
+ Dạng toán 1. Tọa độ của vectơ và các tính chất.
+ Dạng toán 2. Tìm tọa độ điểm.
+ Dạng toán 2. Tích vô hướng, tích có hướng của hai vectơ – các bài toán liên quan.

Bài 2. Phương trình mặt cầu.
+ Dạng toán 1. Xác định tọa độ tâm và bán kính mặt cầu. Nhận biết phương trình mặt cầu.
+ Dạng toán 2. Lập phương trình mặt cầu khi biết một số yếu tố cho trước.

Bài 3. Phương trình mặt phẳng.
+ Dạng toán 1. Tìm một VTPT của mặt phẳng.
+ Dạng toán 2. Viết phương trình mặt phẳng.
+ Dạng toán 3. Điểm thuộc mặt phẳng.

Bài 4. Phương trình đường thẳng.
+ Dạng toán 1. Tìm một VTCP của đường thẳng.
+ Dạng toán 2. Viết phương trình của đường thẳng.
+ Dạng toán 3. Tìm điểm thuộc đường thẳng và giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

Bài 5. Vị trí tương đối tổng hợp.
+ Dạng toán 1. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng.
+ Dạng toán 2. Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và đường thẳng.
+ Dạng toán 3. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường thẳng.
+ Dạng toán 4. Vị trí tương đối mặt cầu và mặt phẳng.
+ Dạng toán 5. Vị trí tương đối mặt cầu và đường thẳng.

Bài 6. Khoảng cách tổng hợp.
+ Dạng toán 1. Khoảng cách giữa hai điểm.
+ Dạng toán 2. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, khoảng cách giữa một đường thẳng song song với mặt phẳng tới mặt phẳng.
+ Dạng toán 3. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
+ Dạng toán 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com