Đề khảo sát Toán 12 lần 2 thi THPT QG 2021 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc


Ngày … tháng 02 năm 2021, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021 lần thứ hai dành cho học sinh lớp 12.

Đề khảo sát Toán 12 lần 2 thi THPT QG 2021 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc mã đề 123 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 123.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 12 lần 2 thi THPT QG 2021 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = a√2. Gọi H, K, L lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SC, SD. Xét khối nón (N) có đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác HKL và có đỉnh thuộc mặt phẳng (ABCD). Tính thể tích của khối nón (N).
+ Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. M và N lần lượt là trung điểm AB và AC; P thuộc đoạn CC’ sao cho CP/CC’ = x. Tìm x để mặt phẳng (MNP) chia khối lăng trụ thành hai khối đa diện có tỉ lệ thể tích là 1/2.
+ Cho a là góc giữa hai vectơ u và v trong không gian. Khẳng định nào đúng?
A. a phải là một góc nhọn. B. a không thể là một góc tù.
C. a phải là một góc vuông. D. a có thể là một góc tù.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com