Đề cương học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội


Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 môn Toán 12 sắp tới, TOANMATH.com giới thiệu đến các em đề cương học kỳ 2 Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

PHẦN I. GIẢI TÍCH.
A. NGUYÊN HÀM.
Vấn đề 1. Các câu hỏi lý thuyết.
Vấn đề 2. Nguyên hàm của hàm số đa thức.
Vấn đề 3. Nguyên hàm của hàm số hữu tỉ.
Vấn đề 4. Nguyên hàm của hàm số chứa căn.
Vấn đề 5. Nguyên hàm của hàm số lượng giác.
Vấn đề 6. Nguyên hàm của hàm số mũ và hàm số logarit.
Vấn đề 7. Nguyên hàm tổng hợp.
Vấn đề 8. Nguyên hàm của hàm ẩn.
Vấn đề 9. Các bài toán nguyên hàm có điều kiện.
Vấn đề 10. Một số bài toán ứng dụng của nguyên hàm.
B. TÍCH PHÂN.
Vấn đề 1. Tích phân hàm đa thức.
Vấn đề 2. Tích phân hàm số hữu tỉ.
Vấn đề 3. Tích phân hàm vô tỉ.
Vấn đề 4. Tích phân hàm lượng giác.
Vấn đề 5. Tích phân hàm mũ và logarit.
Vấn đề 6. Tích phân tổng hợp.
Vấn đề 7. Tích phân dùng tính chất.
C. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN.
D. SỐ PHỨC.
Vấn đề 1. Câu hỏi lý thuyết.
Vấn đề 2. Các phép toán số phức.
Vấn đề 3. Phương trình bậc nhất – bậc hai trong tập số phức.
Vấn đề 4. Điều kiện của bài toán có chứa mô-đun, số phức liên hợp.
Vấn đề 5. Điểm biểu diễn của số phức.
Vấn đề 6. Vận dụng các tính chất hình học để giải toán về số phức.

PHẦN II. HÌNH HỌC.
Vấn đề 1. Hệ tọa độ trong không gian.
Vấn đề 2. Phương trình mặt phẳng trong hệ trục tọa độ Oxyz.
Vấn đề 3. Phương trình mặt cầu.
Vấn đề 4. Phương trình đường thẳng trong hệ tọa độ Oxyz.
Vấn đề 5. Tọa độ hóa bài toán hình trong không gian.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com