Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 11 năm học 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị gồm 01 trang với 06 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Một cấp số nhân gồm 3 số hạng có tổng bằng 26. Cũng theo thứ tự đó nếu cộng thêm lần lượt 1; 7; 5 đơn vị vào 3 số hạng thì ta được số hạng thứ 1; 3; 5 của một cấp số cộng. Tìm cấp số nhân đó.
+ Tìm cấp số cộng gồm 3 số hạng, biết tổng của chúng bằng 21 và tích của chúng bằng 231.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, tam giác SBD đều có cạnh a2. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AD, BC, SD.
a) Chứng minh rằng (MNP) // (SAB).
b) Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mp(a) biết mp(a) đi qua G và song song với (SBD). Tính diện tích của thiết diện.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com