Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án (đáp án được gạch chân màu đỏ).

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm M (3;2;1). Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho M là trực tâm tam giác ABC. Trong các mặt phẳng sau, mặt phẳng nào song song với mặt phẳng (P)?
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng (-9;9) của tham số m để bất phương trình có nghiệm thực?
+ Trong không gian Oxyz, cho ba điểm. Gọi H là trực tâm tam giác ABC. Tính độ dài đoạn OH.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com