Đề giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 121 122 123 124 125 126.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa:
+ Cho hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 y x trục hoành, các đường thẳng x 1 2. Biết rằng khối tròn xoay do (H) quay quanh trục Ox tạo ra có thể tích là π ln a. Giá trị của a là?
+ Cho a b là hai số thực dương. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol 2 y ax và đường thẳng y bx. Quay (H) quanh trục hoành thu được khối có thể tích là V1, quay (H) quanh trục tung thu được khối có thể tích là V2. Tìm b sao cho V 12.
+ Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 1 4 2 3 t với t tính bằng giây, s tính bằng mét. Tìm vận tốc của chuyển động tại thời điểm t = 4 (giây).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]