Bộ đề ôn thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2020 – 2021 có đáp án


Tài liệu gồm 59 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hữu Nhanh Tiến, tuyển tập 10 đề ôn thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2020 – 2021 có đáp án; các đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút.

Mục lục tài liệu bộ đề ôn thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2020 – 2021 có đáp án:
§1 – ĐỀ 1 – ÔN HỌC KỲ II – TOÁN 12 – 2021.
A Trắc nghiệm (Trang 1).
B Tự luận (Trang 4).
§2 – ĐỀ 2 – ÔN HỌC KỲ II – TOÁN 12 – 2021.
A Trắc nghiệm (Trang 7).
B Tự luận (Trang 11).
§3 – ĐỀ 3 – ÔN HỌC KỲ II – TOÁN 12 – 2021.
A Trắc nghiệm (Trang 13).
B Tự luận (Trang 16).
§4 – ĐỀ 4 – ÔN HỌC KỲ II – TOÁN 12 – 2021.
A Trắc nghiệm (Trang 19).
B Tự luận (Trang 22).
§5 – ĐỀ 5 – ÔN HỌC KỲ II – TOÁN 12 – 2021.
A Trắc nghiệm (Trang 24)
B Tự luận (Trang 27)
§6 – ĐỀ 6 – ÔN HỌC KỲ II – TOÁN 12 – 2021.
A Trắc nghiệm (Trang 30).
B Tự luận (Trang 34).
§7 – ĐỀ 7 – ÔN HỌC KỲ II – TOÁN 12 – 2021.
A Trắc nghiệm (Trang 36).
B Tự luận (Trang 39).
§8 – ĐỀ 8 – ÔN HỌC KỲ II – TOÁN 12 – 2021.
A Trắc nghiệm (Trang 42).
B Tự luận (Trang 46).
§9 – ĐỀ 9 – ÔN HỌC KỲ II – TOÁN 12 – 2021.
A Trắc nghiệm (Trang 48).
B Tự luận (Trang 52).
§10 – ĐỀ 10 – ÔN HỌC KỲ II – TOÁN 12 – 2021.
A Trắc nghiệm (Trang 54).
B Tự luận (Trang 57).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com