Đề kiểm tra Toán 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh


Đề kiểm tra Toán 11 lần 2 năm học 2020 – 2021 trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 132, 209, 357, 485, 570, 628, 743, 896.

Trích dẫn đề kiểm tra Toán 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm I. Gọi M là điểm đối xứng của D qua C. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của C và D trên đường thẳng AM. Biết K(1;1), đỉnh B thuộc đường thẳng d x y 5 3 10 0 và đường thẳng HI có phương trình 3 1 0 x y. Tìm tọa độ đỉnh B.
+ Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với CD AB CD 8 6 M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MC x BC x. Mặt phẳng song song với AB và CD lần lượt cắt BC DB AD AC tại M N P Q. Diện tích lớn nhất của tứ giác MNPQ bằng bao nhiêu?
+ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Sở y tế Bắc Ninh gồm 9 người, trong đó có đúng bốn bác sĩ. Chia ngẫu nhiên ban đó thành ba tổ, mỗi tổ ba người để đi kiểm tra công tác phòng dịch ở ba địa phương trong tỉnh. Trong mỗi tổ chọn ngẫu nhiên một người làm tổ trưởng. Xác suất để ba tổ trưởng đều là bác sĩ là?




Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]