Đề KSCL Toán 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề KSCL Toán 11 lần 3 năm học 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, đề thi có đáp án mã đề 102.

Trích dẫn đề KSCL Toán 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề dưới đây:
A. Vì AB BC CD DA nên bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một mặt phẳng.
B. Vì I là trung điểm của đoạn AB nên từ một điểm O bất kì ta có 1 OI OA OB x.
C. Từ hệ thức AB AC AD 2 8 ta suy ra ba véc tơ AB AC AD đồng phẳng.
D. Vì NM NP 0 nên N là trung điểm của MP.
+ : Cho dãy số (un) được xác định bằng số hạng tổng quát 2 1 3 1 n n u n. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Dãy (un) là dãy số giảm và bị chặn. B. Dãy (un) là dãy số tăng và bị chặn.
C. Dãy (un) là dãy số giảm và không bị chặn. D. Dãy (un) là dãy số tăng và không bị chặn.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA, BD, AC. Bốn điểm nào sau đây đồng phẳng?
A. P, R, C, Q B. M, Q, P, S C. M, N, B, P D. M, S, R, P.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]