Đề thi giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Đề thi giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Liễn Sơn – Vĩnh Phúc mã đề 132 gồm 02 trang với 16 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 04 điểm, phần tự luận chiếm 06 điểm, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận mã đề 132, 209, 357, 485.

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM HỌC 2020 – 2021:
Câu 1: Nhận biết tính chất bất đẳng thức.
Câu 2: Vận dụng bất đẳng thức Côsi để giải toán.
Câu 3: Nhận biết tập nghiệm bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Câu 4: Thông hiểu cách giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Câu 5: Nhận biết điều kiện xác định của bất phương trình.
Câu 6: Thông hiểu cách giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Câu 7: Nhận biết điểm thuộc miền nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Câu 8: Thông hiểu cách tìm miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Câu 9: Thông hiểu cách giải bất phương trình dạng thương.
Câu 10: Thông hiểu cách giải bất phương trình dạng tích.
Câu 11: Thông hiểu cách tính tần suất của bảng số liệu thống kê.
Câu 12: Thông hiểu cách tính phương sai của bảng tần số.
Câu 13: Thông hiểu cách tính tích vô hướng của hai vectơ.
Câu 14: Nhận biết cách tính góc giữa hai vectơ.
Câu 15: Nhận biết khoảng cách giữa hai điểm.
Câu 16: Vận dụng tìm điểm nhờ vào biểu thức tọa độ của tích vô hướng.
Câu 17a: Nhận biết cách tìm nghiệm của bất phương trình bậc hai.
Câu 17b: Vận dụng giải bất phương trình chứa căn.
Câu 18: Vận dụng giải bất phương trình bậc hai chứa tham số.
Câu 19a: Nhận biết hệ quả của định lý côsin để tìm góc trong tam giác.
Câu 19b: Thông hiểu tính diện tích tam giác khi biết độ dài các cạnh.
Câu 20: Vận dụng tổng hợp các tính chất bất phương trình.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]