Đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 năm học 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Du, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 03 trang với 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 40 phút, đề thi có đáp án mã đề 201.

Đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM:
+ Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH ⊥ (ABC), H ∈ (ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?
A H trùng với trực tâm tam giác ABC. B H trùng với trọng tâm tam giác ABC.
C H trùng với trung điểm AC. D H trùng với trung điểm BC.
+ Xác định x dương để ba số hạng liên tiếp sau: 2x − 3; x; 2x + 3 lập thành một cấp số nhân.
A x = 3. B x = p/3. C không có giá trị nào của x. D x = ±p3.
+ Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (α). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A Nếu a // (α) và b ⊥ a thì b ⊥ (α). B Nếu a // (α) và b // (α) thì b // a.
C Nếu a // (α) và b ⊥ (α) thì a ⊥ b. D Nếu a ⊥ (α) và b ⊥ a thì b // (α).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com