Bộ 20 đề ôn thi THPT 2021 môn Toán – Lê Văn Đoàn


Tài liệu gồm 177 trang, được biên soạn và giảng dạy bởi thầy giáo Lê Văn Đoàn, tuyển tập 20 đề ôn thi THPT 2021 môn Toán có đáp án, giúp học sinh rèn luyện mức điểm từ 08 – 09 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm học 2020 – 2021.

Bài mẫu số 01. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng → Tạo bởi nó và hình chiếu của nó.
Bài mẫu số 02. Thể tích khối chóp có chứa dữ kiện góc.
Bài mẫu số 03. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng → đưa về chân đường cao.
Bài mẫu số 04. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau → tạo song song.
Bài mẫu số 05. Góc giữa hai mặt phẳng và bài toán thể tích chứa góc giữa hai mặt phẳng.
Bài mẫu số 06. Tích phân hàm số phân nhánh (Đề tham khảo TN THPT năm 2021 – Câu 41).
Bài mẫu số 07. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số hợp khi cho đồ thị f'(x).
Bài mẫu số 08. Bài toán chứa tham số trong phương trình mũ và lôgarít (dạng cô lập tham số).
Bài mẫu số 09. Bài toán chứa tham số trong phương trình mũ và lôgarít (dạng f(u) = f(v)).
Bài mẫu số 10. Xác định các thuộc tính của số phức loại 2.
Bài mẫu số 11. Viết phương trình đường thẳng, mặt phẳng có chữ “cắt” → tìm điểm.
Bài mẫu số 12. Nguyên hàm – Tích phân kết hợp. Đổi biến & Từng phần, Đổi biến & Hữu tỷ.
Bài mẫu số 13. Lấy nguyên hàm (khi cho f(x0) = k) hoặc lấy tích phân hai vế với cận thích hợp.
Bài mẫu số 14. Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên K.
Bài mẫu số 15. Tâm tỉ cự & Tâm tỉ cự di động.
Bài mẫu số 16. Thể tích khối đa diện khi đề che dấu chiều cao hoặc kết hợp tâm mặt cầu ngoại tiếp.
Bài mẫu số 17. Cực trị của biểu thức chứa môđun số phức.
Bài mẫu số 18. Bài toán cực trị (thực tế) trong nón trụ cầu.
Bài mẫu số 19. Một số bài toán cực trị trong Oxyz cơ bản.
Bài mẫu số 20. Bài toán chứa tham số trong bất phương trình.
Bài mẫu số 21. Bài toán liên quan đến diện tích hình phẳng và thể tích vật thể tròn xoay.
Bài mẫu số 22. Bài toán liên quan đến đơn điệu và cực trị của hàm số.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com