Đề thi cuối HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM


Đề thi cuối HK2 Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh mã đề 300 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi cuối HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;7] và có đồ thị hàm số y = f'(x) trên đoạn [0;7] như hình vẽ bên. Đặt g(x) = f(x2 – 2), biết rằng diện tích các hình phẳng trong hình vẽ lần lượt là S1 = 8, S2 = 1, S3 = 84 và f(0) = 1. Tính g(3).
+ Cho hai số phức z, w thỏa mãn các điều kiện. Gọi M, N là điểm biểu diễn của số phức z và w. Giá trị của biểu thức P = OM.ON bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm A(-2;-2;3) và mặt phẳng (P): x + y – z – 1 = 0. Mặt phẳng (Q): ax + by + cz + d = 0 đi qua A, vuông góc với mặt phẳng (P) và (Q) cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại hai điểm phân biệt M, N sao cho OM = ON (O là gốc tọa độ). Tìm d/c.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com