Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trung Văn – Hà Nội


Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trung Văn – Hà Nội mã đề 121 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128.

Trích dẫn đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trung Văn – Hà Nội:
+ Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) đi qua M(1; −3; 8) và chắn trên Oz một đoạn dài gấp đôi các đoạn chắn trên các tia Ox, Oy. Giả sử (α): ax + by + cz + d = 0 (a, b, c, d là các số nguyên). Giá trị của S = (a + b + c)/d là?
+ Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(0; 1; 1), B(3; 0; −1), C(0; 21; −19) và mặt cầu (S): (x − 1)2 + (y − 1)2 + (z − 1)2 = 1. Biết M(a; b; c) là điểm thuộc mặt cầu (S) sao cho biểu thức T = 3MA2 + 2MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của tổng a + b + c là?
+ Cho số phức z thỏa mãn |z − 1| = |z − 2 + 3i|. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là:
A Đường thẳng x − 5y − 6 = 0. B Đường thẳng 2x − 6y + 12 = 0.
C Đường tròn tâm I(1; 2), bán kính R = 1. D Đường thẳng x − 3y − 6 = 0.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]