Đề thi cuối kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề thi cuối kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Đoàn Thượng – Hải Dương được biên soạn theo hình thức đề trắc nghiệm 100%, đề gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 132, 209, 357, 485.

Trích dẫn đề thi cuối kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho các mặt phẳng Pxyz 2 10 và Q xyz 2 1 0. Gọi (S) là mặt cầu có tâm thuộc trục hoành đồng thời (S) cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 2 và (S) cắt mặt phẳng (Q) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính r. Xác định r sao cho chỉ đúng một mặt cầu (S) thoả yêu cầu?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 2 2 2 Sx y z 38 và hai điểm A(4;4;3), B(1;1;1). Gọi (C) là tập hợp các điểm M S để MA MB 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Biết rằng (C) là một đường tròn bán kính R. Tính R.
+ Trong mặt phẳng phức, gọi M là điểm biểu diễn cho số phức 2 z z với z a bi ab b 0. Chọn kết luận đúng:
A. M thuộc tia Oy. B. M thuộc tia Ox.
C. M thuộc tia đối của tia Oy. D. M thuộc tia đối của tia Ox.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]