Đề thi HK2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi HK2 Toán 11 năm học 2020 – 2021 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội; đề thi mã đề 123 gồm 04 trang với 35 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 123, 246, 357, 479.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội:
+ Cho đường thẳng a không vuông góc với mặt phẳng (P). Khi đó, góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) là góc giữa?
A. a và hình chiếu vuông góc của a lên (P). B. a và một đường thẳng bất kì cắt (P).
C. a và đường vuông góc với (P). D. a và đường thẳng bất kì nằm trong (P).
+ Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?
A. Hình hộp là hình lăng trụ. B. Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng.
C. Có hình lăng trụ không phải là hình hộp. D. Hình lăng trụ là hình hộp.
+ Cho phương trình 4 2 2 5 10 x xx. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Phương trình đã cho không có nghiệm trong khoảng (−2;0).
B. Phương trình đã cho không có nghiệm trong khoảng (−1;1).
C. Phương trình đã cho chỉ có một nghiệm trong khoảng (−2;1).
D. Phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm trong khoảng (0;2).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com