Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị gồm hai mã đề: mã đề 111 và mã đề 112, đề được biên soạn theo hình thức 100% tự luận với 07 bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Chứng ming rằng phương trình 7 2 11 3 2020 2021 0 x x x có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (1;1).
+ Cho cấp số cộng biết 2 3 u u 3 5. Tính số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đó.
+ Cho cấp số nhân biết 1 2 u u 3 và 2 3 u u 6. Tính 5 u và 6 S của cấp số nhân đó.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com