Đề thi thử Toán TN THPT Quốc gia 2021 lần 2 trường THPT Ngô Quyền – Hà Nội


Đề thi thử Toán TN THPT Quốc gia 2021 lần 2 trường THPT Ngô Quyền, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội mã đề 131 được biên soạn bám sát cấu trúc đề minh họa tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trích dẫn đề thi thử Toán TN THPT Quốc gia 2021 lần 2 trường THPT Ngô Quyền – Hà Nội:
+ Cho parabol 2 P y x và đường thẳng d y f x ax b có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Biết parabol P và đường thẳng d cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ 1 x 2 x thỏa mãn 2 1 x x 3 và f x f x 1 2 5. Gọi 1 S 2 S là diện tích hình phẳng được gạch trong hình. Tổng 1 2 S S bằng?
+ Một khối cầu C có bán kính bằng R. Người ta muốn làm một khối trụ T có bán kính r nội tiếp mặt cầu C sao cho thể tích của khối trụ là lớn nhất (biết rằng khối trụ nội tiếp mặt cầu là khối trụ có hai đường tròn đáy nằm trên mặt cầu) khi đó tỉ số R r bằng?
+ Cho hình chóp tứ giác S ABCD đáy là hình bình hành có thể tích bằng 2021. Lấy điểm B’, D’ lần lượt là trung điểm của cạnh SB và SD. Mặt phẳng qua AB D cắt cạnh SC tại C’. Khi đó thể tích khối chóp S AB C D bằng?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com