Đề tiếp cận thi TN THPT 2021 môn Toán trường Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi


Đề tiếp cận thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT Trần Quốc Tuấn, tỉnh Quảng Ngãi mã đề 001 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008.

Trích dẫn đề tiếp cận thi TN THPT 2021 môn Toán trường Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi:
+ Cho hai hàm số 3 2 y f x ax bx cx d và 2 y g x mx nx k cắt nhau tại 3 điểm có hoành độ là 1 1 2 2 và có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích phần hình kẻ sọc (hình 1 S) bằng 81 32. Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y f x y g x và hai đường thẳng 1 2 x x 2 (phần bôi đen trong hình vẽ) bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm M. Gọi S là mặt cầu qua O và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho M A B C đồng phẳng và OA OB OC 2 nhỏ nhất. Bán kính mặt cầu S bằng?
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên của y sao cho ứng với mỗi giá trị của y có đúng 2 giá trị nguyên dương của x thỏa mãn 2 4 1 2 1 1 x x y y?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com