Nắm trọn chuyên đề hình học Oxyz và số phức

Cuốn sách gồm 511 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Tư Duy Toán Học 4.0: Phan Nhật Linh, Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Khánh Linh, Lê Huy Long, tóm tắt toàn bộ lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán, các ví dụ minh họa và bài tập rèn luyện từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề hình học Oxyz và số phức, giúp các em hoàn thiện kiến thức, rèn tư duy và rèn luyện tốc độ làm bài; tất cả các bài tập trong sách đều có giải chi tiết 100% tiện lợi cho việc so sánh đáp án và tra cứu thông tin.

Mục lục cuốn sách nắm trọn chuyên đề hình học Oxyz và số phức:
PHẦN I: HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ.
CHỦ ĐỀ 1: HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
Dạng 1. Điểm và vectơ trong hệ tọa độ Oxyz.
Dạng 2. Tích vô hướng và ứng dụng.
Dạng 3. Phương trình mặt cầu.
Dạng 4. Cực trị.
CHỦ ĐỀ 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.
Dạng 1. Xác định vectơ pháp tuyến, tính tích có hướng của mặt phẳng.
Dạng 2. Viết phương trình mặt phẳng.
Dạng 3. Tìm tọa độ điểm liên quan đến mặt phẳng.
Dạng 4. Góc và khoảng cách liên quan đến mặt phẳng.
Dạng 5. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng, giữa mặt cầu và mặt phẳng.
Dạng 6. Cực trị liên quan đến mặt phẳng.
CHỦ ĐỀ 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
Dạng 1. Xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng.
Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng.
Dạng 3. Tìm tọa độ điểm liên quan đến đường thẳng.
Dạng 4. Góc và khoảng cách liên quan đến đường thẳng.
Dạng 5. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Dạng 6. Bài toán liên quan giữa đường thẳng – mặt phẳng – mặt cầu.
Dạng 7. Cực trị liên quan đến đường thẳng.
CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.
Dạng 1. Tọa độ hóa Hình học không gian.
Dạng 2. Bài toán đại số.
CHỦ ĐỀ 5: TỔNG HỢP VỀ HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ.
PHẦN II: SỐ PHỨC.
Dạng toán 1: Xác định các yếu tố cơ bản của số phức.
Dạng toán 2: Phép toán cộng, trừ, nhân hai số phức.
Dạng toán 3: Phép chia hai số phức.
Dạng toán 4: Bài tập quy về giải PT – HPT và tập hợp điểm biễu diễn số phức.
Dạng toán 5: Phương trình bậc hai với hệ số thực.
Dạng toán 6: Cực trị số phức.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]