Đề KSCL Toán 12 lần 5 năm 2020 – 2021 trường Nông Cống 1 – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 lần 5 năm học 2020 – 2021 trường THPT Nông Cống 1, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án mã đề 190.

Trích dẫn đề KSCL Toán 12 lần 5 năm 2020 – 2021 trường Nông Cống 1 – Thanh Hóa:
+ Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho hai mặt phẳng 2 3 10 0 P x y z 2 2 7 0 Q x y z và mặt cầu 2 2 2 1 2 4 S x y z. Gọi M N lần lượt là hai điểm nằm trên S và Q sao cho MN luôn vuông góc với P. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của MN tương ứng là a và b. Khi đó 2 2 a b là?
+ Cho hàm số 4 2 y f x a x m b x m c có đồ thị như hình vẽ minh họa dưới đây. Biết đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt lập thành một cấp số cộng. Gọi 1 2 3 S S S là diện tích các hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành như hình vẽ. Tính tỉ số 1 3 2 S S t S.
+ Cho hàm số y f x có đồ thị đạo hàm được cho như hình vẽ bên dưới và có f 1 1. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của m thuộc [-2021;2021] để hàm số 2 y f x x mx 2 2 2 12 đồng biến trên (1;3). Số phần tử của S là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]