Tổng hợp công thức Toán THPT – Nguyễn Viết Hiếu

Tài liệu gồm 33 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Viết Hiếu, tổng hợp công thức Toán THPT (cả ba khối 10 – 11 – 12), giúp học sinh tra cứu trong quá trình học chương trình Toán 10 – 11 – 12 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

1. HÀM SỐ Trang 1.
2. HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ LOGARIT Trang 5.
3. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN, ỨNG DỤNG Trang 9.
4. SỐ PHỨC Trang 10.
5. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Trang 11.
6. KHỐI TRÒN XOAY Trang 13.
7. KHÔNG GIAN OXYZ Trang 14.
8. PHÉP BIẾN HÌNH Trang 16.
9. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Trang 18.
10. ĐẠI SỐ TỔ HỢP Trang 20.
11. CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN, GIỚI HẠN, ĐẠO HÀM Trang 22.
12. TẬP HỢP, HÀM SỐ, PHƯƠNG TRÌNH, BPT, THỐNG KÊ, LƯỢNG GIÁC Trang 24.
13. VECTƠ, CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ, TÍCH VÔ HƯỚNG Trang 28.
14. HÌNH OXY Trang 28.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]