33 đề thi thử giữa kỳ 1 môn Toán 10 – Nguyễn Hoàng Việt


Tài liệu gồm 180 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tuyển tập 33 đề thi thử giữa kỳ 1 môn Toán 10, bao gồm tự luận và trắc nghiệm, đầy đủ nội dung chương trình, có giải chi tiết, cụ thể.

MỤC LỤC:
I ĐỀ TỰ LUẬN 1.
Đề số 1 2. Đề số 2 4.
Đề số 3 7. Đề số 4 12.
Đề số 5 17. Đề số 6 19.
Đề số 7 22. Đề số 8 25.
Đề số 9 28. Đề số 10 32.
Đề số 11 36. Đề số 12 41.
Đề số 13 44. Đề số 14 48.
II ĐỀ TRẮC NGHIỆM 51.
Đề số 15 52. Đề số 16 64.
Đề số 17 70. Đề số 18 75.
Đề số 19 80. Đề số 20 84.
Đề số 21 87. Đề số 22 95.
Đề số 23 100. Đề số 24 105.
Đề số 25 109. Đề số 26 115.
Đề số 27 120. Đề số 28 124.
Đề số 29 140. Đề số 30 153.
Đề số 31 157. Đề số 32 161.
Đề số 33 169.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com