Các dạng bài tập tổ hợp – xác suất


Tài liệu gồm 38 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề tổ hợp – xác suất, giúp học sinh lớp 11 tự học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2.

VẤN ĐỀ 1. HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN.
1. QUY TẮC CỘNG.
2. QUY TẮC NHÂN.
VẤN ĐỀ 2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.
1. HOÁN VỊ.
2. CHỈNH HỢP.
3. TỔ HỢP.
4. PHÂN BIỆT TỔ HỢP VÀ CHỈNH HỢP.
VẤN ĐỀ 3. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA nP / kAn / kCn.
VẤN ĐỀ 4. NHỊ THỨC NEWTON.
VẤN ĐỀ 5. PHÉP THỬ – BIẾN CỐ – XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
1. PHÉP THỬ.
2. KHÔNG GIAN MẪU.
3. BIẾN CỐ.
4. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
5. BIẾN CỐ ĐỐI.
7. CÁCH TÍNH XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ A.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com