Đề cương giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp lớp 10 đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên.

I. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Đại số:
– Chương 1: Mệnh đề, Tập hợp.
– Chương 2: Hàm số, Hàm số bậc nhất, Hàm số bậc hai.
2. Hình học:
– Chương 1: Véc tơ (Véc tơ, Tổng hiệu véc tơ, Tích một số và một véc tơ).
II. CÂU HỎI ÔN TẬP
A – TRẮC NGHIỆM.
CHỦ ĐỀ 1: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.
CHỦ ĐỀ 2: TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ – HÀM SỐ CHẴN – HÀM SỐ LẺ.
CHỦ ĐỀ 3: HÀM SỐ BẬC NHẤT – HÀM SỐ BẬC HAI.
CHỦ ĐỀ 4: VECTƠ – TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
CHỦ ĐỀ 5: TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.
B. TỰ LUẬN.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com