Tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022


Tài liệu gồm 42 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022; các đề được biên soạn theo hình thức đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Mục lục:
Đề ôn tập số 01 (Trang 02): 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận.
Đề ôn tập số 02 (Trang 07): 30 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận.
Đề ôn tập số 03 (Trang 13): 15 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.
Đề ôn tập số 04 (Trang 16): 12 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.
Đề ôn tập số 05 (Trang 18): 24 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.
Đề ôn tập số 06 (Trang 22): 25 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.
Đề ôn tập số 07 (Trang 27): 15 câu trắc nghiệm + 05 câu tự luận.
Đề ôn tập số 08 (Trang 30): 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận.
Đề ôn tập số 09 (Trang 35): 25 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.
Đề ôn tập số 10 (Trang 39): 25 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com