Tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2021 – 2022


Tài liệu gồm 36 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, tuyển tập 11 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2021 – 2022; các đề được biên soạn theo hình thức đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Mục lục:
Đề ôn thi số 01: 28 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận (Trang 02).
Đề ôn thi số 02: 24 câu trắc nghiệm & 04 câu tự luận (Trang 06).
Đề ôn thi số 03: 25 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận (Trang 09).
Đề ôn thi số 04: 30 câu trắc nghiệm & 04 câu tự luận (Trang 13).
Đề ôn thi số 05: 25 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận (Trang 18).
Đề ôn thi số 06: 16 câu trắc nghiệm & 05 câu tự luận (Trang 22).
Đề ôn thi số 07: 30 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận (Trang 26).
Đề ôn thi số 08: 08 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận (Trang 30).
Đề ôn thi số 09: 08 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận (Trang 32).
Đề ôn thi số 10: 12 câu trắc nghiệm & 05 câu tự luận (Trang 34).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com