Tuyển tập 21 đề ôn tập thi giữa học kì 1 Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết


Tài liệu gồm 427 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, tuyển tập 21 đề ôn tập thi giữa học kì 1 Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết.

Mục lục:
+ Đề ôn tập số 01: 35 câu trắc nghiệm + 05 câu tự luận (Trang 02).
+ Đề ôn tập số 02: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 19).
+ Đề ôn tập số 03: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 37).
+ Đề ôn tập số 04: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 49).
+ Đề ôn tập số 05: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 70).
+ Đề ôn tập số 06: 50 câu trắc nghiệm (Trang 91).
+ Đề ôn tập số 07: 50 câu trắc nghiệm (Trang 117).
+ Đề ôn tập số 08: 50 câu trắc nghiệm (Trang 144).
+ Đề ôn tập số 09: 50 câu trắc nghiệm (Trang 162).
+ Đề ôn tập số 10: 50 câu trắc nghiệm (Trang 183).
+ Đề ôn tập số 11: 50 câu trắc nghiệm (Trang 210).
+ Đề ôn tập số 12: 50 câu trắc nghiệm (Trang 228).
+ Đề ôn tập số 13: 50 câu trắc nghiệm (Trang 254).
+ Đề ôn tập số 14: 50 câu trắc nghiệm (Trang 272).
+ Đề ôn tập số 15: 50 câu trắc nghiệm (Trang 290).
+ Đề ôn tập số 16: 50 câu trắc nghiệm (Trang 306).
+ Đề ôn tập số 17: 50 câu trắc nghiệm (Trang 327).
+ Đề ôn tập số 18: 50 câu trắc nghiệm (Trang 347).
+ Đề ôn tập số 19: 50 câu trắc nghiệm (Trang 368).
+ Đề ôn tập số 20: 50 câu trắc nghiệm (Trang 389).
+ Đề ôn tập số 21: 50 câu trắc nghiệm (Trang 409).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com