Đề giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Hai Bà Trưng – TT Huế


Đề giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Hai Bà Trưng – TT Huế gồm 05 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 70 phút.

Trích dẫn đề giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Hai Bà Trưng – TT Huế:
+ Tìm khẳng định sai. A. Cho hai a b không cùng phương, khi đó với mọi vectơ c ta có c a b. B. Điều kiện cần và đủ để ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng là có số thực k khác 0 sao cho AB k AC. C. Vec-tơ a cùng vectơ phương với vectơ b b 0 nếu tồn tại một số thực k sao cho a kb. D. Với k là một số thực khác 0 và vectơ a tùy ý, ta có ka k a.
+ Cho mệnh đề A: “7 là số nguyên tố”. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề A. A. A: “7 không phải là số nguyên tố”. B. A: “7 là hợp số”. C. A: “7 là số tự nhiên chẵn”. D. A: “7 là số tự nhiên lẻ”.
+ Biết rằng đồ thị của hàm số y m x m 2 5 cắt hai trục tọa độ tại hai điểm phân biệt M N sao cho tam giác OMN cân. Tính tổng của tất cả các giá trị m thỏa mãn bài toán.
+ Cho ABC. Tập hợp các điểm M thỏa mãn MA MB MC là A. đường trung trực của đoạn thẳng BC. B. đường tròn tâm C. C. đường thẳng song song với đường thẳng AB. D. đường tròn tâm I (với I là trung điểm của đoạn thẳng AB).
+ Cho tam giác ABC. Gọi là một số thực tùy ý 0 và 1. Tập hợp các điểm M sao cho MA AB AC nằm trên A. một đoạn thẳng. B. đường tròn bán kính R. C. đường tròn bán kính R 1. D. một đường thẳng.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com