Đề kiểm tra định kì lần 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Bắc Ninh


Đề kiểm tra định kì lần 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Bắc Ninh mã đề 101 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kì 1 năm học 2021 – 2022, đề thi có đáp án chi tiết mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108.

Trích dẫn đề kiểm tra định kì lần 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Bắc Ninh:
+ Cho elip (E) có phương trình 2 2 16x 25y 400. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai? A. (E) có trục nhỏ bằng 8. B. (E) có tiêu cự bằng 3. C. (E) có trục lớn bằng 10. D. (E) có các tiêu điểm F1 (−3;0) và F2 (3;0).
+ Hình nào sau đây có vô số tâm đối xứng? A. Hình lục giác đều. B. Hình gồm hai đường thẳng cắt nhau. C. Hình gồm hai đường thẳng song song. D. Hình gồm hai đường tròn có bán kính bằng nhau.
+ Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải phép dời hình: A. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng. B. Phép đồng nhất. C. Phép vị tự tỉ số −1. D. Phép đối xứng trục.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M (1;−1) và hai đường thẳng có phương trình (d1): x y 1 0 (d2): 2x y 5 0. Gọi A là giao điểm của hai đường thẳng trên. Biết rằng có hai đường thẳng (d) đi qua M cắt hai đường thẳng 1 2 d d lần lượt tại hai điểm BC sao cho ABC là tam giác có BC = 3AB có dạng: ax y b 0 và cx y d 0 giá trị của T a b c d là?
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn 2 2 (C) x 1 y 2 4 và đường thẳng x my 2m 1 0. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [0;2021] để trên đường thẳng tồn tại điểm A và trên đường tròn (C) tồn tại điểm B sao cho tam giác OAB vuông cân tại O.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]