Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 11 (chuyên) năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 11 (chuyên) năm học 2021 – 2022 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc (đề thi dành cho học sinh lớp 11 theo học chương trình Toán 11 chuyên Toán); đề thi gồm 03 trang với 28 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 07 điểm, phần tự luận chiếm 03 điểm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm tự luận mã đề 185 – 253 – 375 – 424 – 542 – 655 – 727 – 851.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 11 (chuyên) năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc:
+ Cho đa giác đều 2022 đỉnh. a. Có bao nhiêu hình chữ nhật có các đỉnh là đỉnh của đa giác? b. Hỏi có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100°?
+ Trên hệ trục tọa độ Oxy cho hai đường tròn 2 2 2 2 1 2 Cx y x Cx y x y 2 3 0 4 8 4 0. Xét vị trí tương đối của hai đường tròn. Tìm tọa độ các tâm vị tự của hai đường tròn đó.
+ Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn 2 2 Cx y 2 14 và đường thẳng dx y 20 cắt nhau tại hai điểm A và B. Gọi M là trung điểm AB. Phép vị tự tâm O tỉ số k = 3 biến điểm M thành điểm M’ có tọa độ là?
+ Cho m và n là hai số nguyên dương lớn hơn 1. Giả sử a và b là hai đường thẳng song song. Trên đường thẳng a cho m điểm phân biệt. Trên đường thẳng b cho n điểm phân biệt. Số tứ giác có 4 đỉnh thuộc tập hợp các điểm đã cho là?
+ Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi DEF lần lượt là trung điểm của các cạnh BC CA AB. Mệnh đề nào sau đây là sai?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]