Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc


Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 03 câu, chiếm 03 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận mã đề 124 – 296 – 368 – 429.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Cho hàm số y fx x x 2020 2020. Mệnh đề nào sau đây sai? A. Đồ thị hàm số y fx nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng. B. Đồ thị hàm số y fx nhận trục tung làm trục đối xứng. C. Hàm số y fx là hàm số chẵn. D. Hàm số y fx có tập xác định là R.
+ Cho tam giác ABC các điểm MNP lần lượt là trung điểm các cạnh AB AC BC. Trong các vectơ có điểm đầu và điểm cuối thuộc các đỉnh ABCP có bao nhiêu vectơ bằng vectơ MN?
+ Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Mọi hình vuông đều là hình thoi” là A. Mọi hình vuông không là hình thoi. B. Tồn tại hình vuông là hình thoi. C. Tồn tại hình vuông không là hình thoi. D. Mọi hình thoi không là hình vuông.
+ Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn MB MC AB. Tìm vị trí điểm M. A. M là điểm thứ tư của hình bình hành ABCM. B. M là trung điểm của AB. C. M là trung điểm của BC. D. M là trung điểm của AC.
+ Cho parabol 2 Pyx x 43 và đường thẳng d y mx 3. Tìm tất cả các giá trị thực của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A B sao cho diện tích tam giác OAB bẳng 9 2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com