Đề KSCL Toán 11 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh


Đề khảo sát chất lượng môn Toán 11 lần 1 năm học 2021 – 2022 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh mã đề 201 gồm 35 câu trắc nghiệm (07 điểm) và 07 câu tự luận (03 điểm), thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề KSCL Toán 11 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh:
+ Cho phương trình dạng 2 2 a x b x x c x sin sin cos cos 0 (với a b c không đồng thời bằng 0) . Khi cos 0 x thì biến đổi phương trình đã cho bằng cách nào sau đây để được phương trình chỉ chứa tan x?
A. Chia cả hai vế cho 2 cos x. B. Chia cả hai vế cho 2 sin x.
C. Chia cả hai vế cho 2 tan x. D. Chia cả hai vế cho 2 cot x.
+ Cho tam giác ABC và ở ngoài tam giác đó vẽ hai hình vuông ABMN, ACPQ. Gọi O và O’ lần lượt tâm của các hình vuông ABMN và ACPQ. Gọi điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh rằng: OI BQ.
+ Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số y x cos 3 là hàm số không chẵn không lẻ. B. Hàm số y x cos 3 là hàm số chẵn.
C. Hàm số y x cos 3 là hàm số lẻ. D. Hàm số y x cos 3 là hàm số chẵn và là hàm số lẻ.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]