Tuyển tập 30 đề ôn tập học kì 1 Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 585 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, tuyển tập 30 đề ôn tập học kì 1 Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 10 tham khảo để chuẩn bị cho kì thi HK1 Toán 10 sắp tới.

Mục lục tài liệu tuyển tập 30 đề ôn tập học kì 1 Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết – Đặng Việt Đông:
Đề số 01: 50 câu trắc nghiệm (Trang 02).
Đề số 02: 50 câu trắc nghiệm (Trang 29).
Đề số 03: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 50).
Đề số 04: 50 câu trắc nghiệm (Trang 73).
Đề số 05: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 96).
Đề số 06: 50 câu trắc nghiệm (Trang 115).
Đề số 07: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 135).
Đề số 08: 50 câu trắc nghiệm (Trang 147).
Đề số 09: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 169).
Đề số 10: 50 câu trắc nghiệm (Trang 186).
Đề số 11: 28 câu trắc nghiệm + 05 câu tự luận (Trang 211).
Đề số 12: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 225).
Đề số 13: 35 câu trắc nghiệm + 05 câu tự luận (Trang 244).
Đề số 14: 30 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 263).
Đề số 15: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 279).
Đề số 16: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 297).
Đề số 17: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 311).
Đề số 18: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 325).
Đề số 19: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 338).
Đề số 20: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 344).
Đề số 21: 50 câu trắc nghiệm (Trang 362).
Đề số 22: 50 câu trắc nghiệm (Trang 389).
Đề số 23: 50 câu trắc nghiệm (Trang 410).
Đề số 24: 50 câu trắc nghiệm (Trang 431).
Đề số 25: 50 câu trắc nghiệm (Trang 451).
Đề số 26: 50 câu trắc nghiệm (Trang 473).
Đề số 27: 50 câu trắc nghiệm (Trang 497).
Đề số 28: 50 câu trắc nghiệm (Trang 518).
Đề số 29: 50 câu trắc nghiệm (Trang 539).
Đề số 30: 50 câu trắc nghiệm (Trang 563).
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]