10 đề (70% trắc nghiệm + 30% tự luận) ôn thi cuối học kì 1 môn Toán 11


Tài liệu gồm 42 trang, được chia sẻ bởi thầy giáo Nguyễn Chín Em, tuyển tập 10 đề ôn thi cuối học kì 1 môn Toán 11, các đề được biên soạn theo hình thức đề thi 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo điểm số), TOANMATH.com cũng chia sẻ toàn bộ file WORD (định dạng .doc / .docx) nhằm hỗ trợ quý thầy, cô giáo trong quá trình biên soạn đề thi và giảng dạy.

Trích dẫn tài liệu 10 đề (70% trắc nghiệm + 30% tự luận) ôn thi cuối học kì 1 môn Toán 11:
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi I J lần lượt là trung điểm của BC và BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng AIJ và ACD là đường nào sau đây? A. Đường thẳng d đi qua A và M trong đó M là giao điểm IJ và CD. B. Đường thăng d đi qua A và d BC. C. Đường thẳng d đi qua A và d BD. D. Đường thẳng d đi qua A và d CD.
+ Cho hình chóp tam giác S ABC. Gọi M N P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB AB BC. Mặt phẳng MNP song song với mặt phẳng nào dưới đây? A. Mặt phẳng SAB. B. Mặt phẳng SAC. C. Mặt phẳng SBC. D. Mặt phẳng ABC.
+ Một công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kỹ sư theo phương thức sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ty là 13,5 triệu đồng/quý và kể từ quý làm việc thứ hai, mức lương sẽ được tăng thêm 500.000 đồng mỗi quý. Tính tồng số tiền lương một kỹ sư nhận được sau ba năm làm việc cho công ty.
+ Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Có vô số mặt phẳng đi qua 3 điểm không thẳng hàng. B. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm không thẳng hàng. C. Có 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. D. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một điểm chung khác nữa.
+ Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi độc lập. Mỗi câu có 4 đáp án trả lời trong đó chỉ có một đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm, câu trả lời sai được 0 điểm. Học sinh A làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 50 câu hỏi. Biết xác suất làm đúng k câu của học sinh A đạt giá trị lớn nhất. Khi đó giá trị của k là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]