Đề cuối HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum


Ngày … tháng 12 năm 2021, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 10 giai đoạn cuối học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Đề cuối HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum được biên soạn theo hình thức đề thi 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo điểm số), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải tự luận Mã đề: 101 Mã đề: 102 Mã đề: 103 Mã đề: 104.

Trích dẫn đề cuối HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum:
+ Điều kiện cần và đủ để hai vectơ bằng nhau là: A. Hai vectơ cùng hướng. B. Hai vectơ ngược hướng và cùng độ dài. C. Hai vectơ cùng độ dài. D. Hai vectơ cùng hướng và cùng độ dài.
+ Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng? A. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục Ox làm trục đối xứng. B. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục Oy làm trục đối xứng. C. Đồ thị của hàm số lẻ không có trục đối xứng và không có tâm đối xứng. D. Đồ thị của hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
+ Cho vectơ u có độ dài bằng 3. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Vectơ 2u có độ dài bằng 6 và cùng hướng với vectơ u. B. Vectơ 2u có độ dài bằng 6 và ngược hướng với vectơ u. C. Vectơ 2u có độ dài bằng 6 và cùng hướng với vectơ u. D. Vectơ 2u có độ dài bằng 6 và ngược hướng với vectơ u.
+ Cho 2 tập hợp A x x 1 0 và B x x 2 6. Hãy xác định và biểu diễn các tập hợp sau trên trục số A B A B C A.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A C 2 3 0 1. Gọi N là điểm thuộc đoạn AC thỏa mãn AN NC 2. Tìm tọa độ điểm N.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]