Đề cuối HK1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum

Ngày … tháng 12 năm 2021, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 11 giai đoạn cuối học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Đề cuối HK1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum được biên soạn theo hình thức đề thi 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo điểm số), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải tự luận Mã đề: 132 Mã đề: 209 Mã đề: 357 Mã đề: 485.

Trích dẫn đề cuối HK1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum:
+ Một hộp chứa 20 quả cầu được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Xác suất để nhận được quả cầu ghi số chẵn bằng?
+ Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Trong không gian, hai đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng không có điểm chung. B. Trong không gian, hai đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng có đúng 1 điểm chung. C. Trong không gian, hai đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung. D. Trong không gian, hai đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng không đồng phẳng.
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào KHÔNG đúng? A. Phép quay biến đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng nó. B. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. C. Phép quay biến tam giác thành tam giác bằng nó. D. Phép quay biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
+ Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d. Có bao nhiêu phép vị tự biến đường thẳng d thành d? A. Không có phép vị tự nào. B. Có một phép vị tự duy nhất. C. Chỉ có 2 phép vị tự. D. Có vô số phép vị tự.
+ Cho hình chóp S.ABCD (tham khảo hình vẽ bên). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào KHÔNG đúng? A. Hai đường thẳng SA và BC chéo nhau. B. Hai đường thẳng SC và AB chéo nhau. C. Hai đường thẳng AB và CD chéo nhau. D. Hai đường thẳng SD và BC chéo nhau.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]