Đề cương ôn tập HK1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Hai Bà Trưng – TT Huế


Tài liệu đề cương ôn tập HK1 Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT Hai Bà Trưng, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 10 trang.

A. NỘI DUNG
I. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH: Xem lại lý thuyết và các bài tập tập ở sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11.
Chương 1:
1. Các hàm số lượng giác.
2. Phương trình lượng giác cơ bản, phương trình lượng giác thường gặp, phương trình lượng giác khác.
Chương 2:
1. Hai quy tắc đếm cơ bản; Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
2. Nhị thức Niu-tơn.
3. Phép thử và biến cố; Xác suất của biến cố.
Chương 3: Phương pháp quy nạp toán học; Dãy số.
II. HÌNH HỌC: Xem lại lý thuyết và các bài tập tập ở sách giáo khoa Hình học 11.
Chương 1:
1. Các phép dời hình: Phép tịnh tiến; Phép đối xứng trục; Phép đối xứng tâm và Phép quay.
2. Phép vị tự và Phép đồng dạng.
Chương 2:
1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
B. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO
I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
II. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT.
III. DÃY SỐ.
IV. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG.
V. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN – QUAN HỆ SONG SONG.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]