Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội; đề thi gồm 10 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian giáo viên coi thi phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội:
+ Một người gửi 300 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 8% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi nếu sau 5 năm mới rút tiền thì người đó thu được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi ? (Giả sử rằng lãi suất hằng năm không đổi).
+ Cho khối đa diện đều loại 4 3. Khẳng định nào sau đây là SAI? A. Mỗi mặt là đa giác đều có 4 cạnh. B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 cạnh. C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của 4 cạnh. D. Số cạnh của đa diện đều bằng 12.
+ Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B C D có M N lần lượt là trung điểm các cạnh BC C D. Điểm P thuộc cạnh B B sao cho 2 3 BP BB (tham khảo hình vẽ). Biết thể tích khối A D B D bằng 20 thể tích khối tứ diện A MNP bằng?
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số 3 2 f x x x m 3 trên đoạn 1 2 bằng 18. Tổng tất cả các phần tử của S là?
+ Cho a b c là các số thực dương khác 1. Đồ thị hàm số x y a x y b x y c được cho trong hình bên. Chọn khẳng định đúng?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]