Đề ôn tập cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Nhằm giúp các em học sinh lớp 11 rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 11 sắp tới, TOANMATH.com giới thiệu đến các em đề ôn tập cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh.

Trích dẫn đề ôn tập cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Phát biểu nào sau đây đúng? A. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng đồng phẳng. B. Hai đường thẳng chéo nhau nếu chúng đồng phẳng. C. Hai đường thẳng cắt nhau nếu chúng không đồng phẳng. D. Hai đường song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung.
+ Một bộ đề thi toán học sinh giỏi lớp 11 mà mỗi đề gồm 5 câu được chọn từ 15 câu dễ, 10 câu trung bình và 5 câu khó. Một đề thi được gọi là TỐT nếu trong đề thi có cả ba câu dễ, trung bình và khó, đồng thời số câu dễ không ít hơn 2 . Lấy ngẫu nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Tìm xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi TỐT.
+ Cho tập X = {0;1;2 … 8;9}. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số từ tập X sao cho trong mỗi số đó, chữ số hàng ngàn lớn hơn chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị.
+ Cho hình thoi ABCD tâm O. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? A. Phép vị tự tâm O, tỷ số k 1 biến tam giác ABD thành tam giác CDB. B. Phép tịnh tiến theo vectơ AD biến tam giác ABD thành tam giác DCB. C. Phép quay tâm O, góc 2 biến tam giác OBC thành tam giác OCD. D. Phép vị tự tâm O, tỷ số k = 1 biến tam giác OBC thành tam giác ODA.
+ Dùng quy nạp chứng minh mệnh đề chứa biến A n đúng với mọi số tự nhiên n p (p là một số tự nhiên). Ở bước 1 (bước cơ sở) của chứng minh quy nạp, bắt đầu với n bằng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]