Đề thi HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội


Đề thi HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội mã đề 357 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội:
+ Trong đợt hội diễn văn nghệ chào mừng 20/11, lớp 10A đăng kí tham gia 3 tiết mục là hát tốp ca, múa và diễn kịch. Trong danh sách đăng kí, có 7 học sinh đăng kí tiết mục hát tốp ca, 6 học sinh đăng kí tiết mục múa, 8 học sinh đăng kí diễn kịch; trong đó có 3 học sinh đăng kí cả tiết mục hát tốp ca và tiết mục múa, 4 học sinh đăng kí cả tiết mục hát tốp ca và diễn kịch, 2 học sinh đăng kí cả tiết mục múa và diễn kịch, 1 học sinh đăng kí cả 3 tiết mục. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh đăng kí tham gia hội diễn văn nghệ?
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y mx 3 cắt parabol 2 P y x x 2 tại hai điểm phân biệt A và B sao cho trung điểm I của đoạn thẳng AB thuộc đường thẳng y x 6. Tính tổng tất cả các phần tử của S.
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 2 x m x m 1 0 có hai nghiệm trong đó có một nghiệm gấp ba lần nghiệm kia. Tính tích các phần tử của S.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]