Đề khảo sát Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng CLC môn Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT Yên Phong số 2, tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án 243 509 044 800.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh:
+ Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? A. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất. B. Hai mặt phẳng cùng đi qua ba điểm A B C không thẳng hàng thì hai mặt phẳng đó trùng nhau. C. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất. D. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác nữa.
+ Xét hai khẳng định sau đây: (1) Ba số thực a b c theo thứ tự đó là ba số hạng liên tiếp trong một cấp số cộng khi và chỉ khi a c b 2. (2) Ba số thực a b c theo thứ tự đó là ba số hạng liên tiếp trong một cấp số nhân khi và chỉ khi 2 ac b. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Cả (1) và (2) đều đúng. B. (1) sai, (2) đúng. C. Cả (1) và (2) đều sai. D. (1) đúng, (2) sai.
+ Cho hình chóp S ABCD có BC AD BC a AD a AB b 2. Mặt bên SAD là tam giác đều. Mặt phẳng (α) qua điểm M trên cạnh AB và song song với các cạnh SA và BC, đồng thời cắt CD SC SB lần lượt tại N P Q. Đặt x AM x b 0. Giá trị lớn nhất của diện tích thiết diện hình chóp S ABCD cắt bởi (α) là?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]