Đề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Long An


Đề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Long An gồm 01 trang với 04 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 180 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), kỳ thi được diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2021, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết (đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Diễn Đàn Giáo Viên Toán).

Trích dẫn đề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Long An:
+ Cho hàm số 2 1 1 x y x có đồ thị H và đường thẳng 2 d y m x 1 2 với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để d cắt H tại hai điểm phân biệt có hoành độ 1 x 2 x sao cho biểu thức 1 2 1 2 P x x x x 12 11 đạt giá trị lớn nhất.
+ Cho tam giác ABC có các điểm D E F lần lượt thuộc các đường thẳng BC AC AB sao cho DB EC FA 2 k DC EA FB với k 0. Chứng minh rằng hai tam giác ABC DEF có chung tâm đường tròn ngoại tiếp O khi và chỉ khi hai tam giác này có chung trực tâm H.
+ Cho ngũ giác lồi ABCDE trên mặt phẳng, biết rằng trong tất cả các đường thẳng qua các cạnh và đường chéo không có hai đường thẳng nào song song, không có hai đường thẳng nào vuông góc. Từ một đỉnh bất kì, kẻ tất cả các đường thẳng vuông góc với những đường thẳng nối hai đỉnh trong tất cả các đỉnh còn lại. Tìm số giao điểm của tất cả các đường thẳng vừa kẻ trên (không kể các đường thẳng qua các cạnh và đường chéo của ngũ giác).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com