Đề giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đông Hưng Hà – Thái Bình


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Đông Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Trích dẫn đề giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đông Hưng Hà – Thái Bình:
+ Hai phương trình được gọi là tương đương khi: A Có cùng tập hợp nghiệm B Có cùng tập xác định C Có cùng dạng phương trình D Cả A B C đều đúng.
+ Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: 2 2 x y 3 1 25 và điểm M (4;1). Gọi T1 T2 là hai đường thẳng đi qua M và tiếp xúc với đường tròn (C) lần lượt tại A và B. Tính độ dài đoạn thẳng AB bằng?
+ Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m 10 10 để phương trình 2 x m xm 2 1 9 50 có hai nghiệm dương phân biệt.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]